Півмільйона від Lifemin

Вітаємо! Вдача посміхнулась вам!

Залишилось лише 2 кроки до отримання виграшу. Введіть код, заповніть анкету та отримайте виграш. Кожна нова пачка Lifemin – це ще один шанс виграти!

Крок №1: Введіть виграшний код з картки (звертайте увагу на структуру коду)

{{this.actionCodeForm.fields.code.actualMessage}}
{{this.actionCodeForm.fields.code.actualMessage}}

я, підтверджую прочитання і згоден(а) з умовами

Будь ласка підтвердіть прочитання згоду з умовами щоб продовжити

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПРАВО — совокупность личных возможностей, претензий и обязанностей человека, зафиксированных в государственных общеобязательных правилах и нормах поведения, исполнение которых обеспечивается всей силой государственного принуждения (в отличие от «права», не зафиксированного в государственных законах, например право на уважение, право иметь свою точку зрения и т. д.). Юридическое право и свод юридических законов суть синонимы. Юридические законы, в отличие от законов морали, законов обычая, установленных традиций, принимаются высшими законодательными органами государственной власти — парламентами. Среди них высшей юридической силой обладает Конституция — основной закон государства.

Крок №2: Заповніть усі поля анкети

* - поля обов’язкові для заповнення)
{{this.personalForm.fields.surname.actualMessage}}
{{this.personalForm.fields.name.actualMessage}}
{{this.personalForm.fields.patronymic.actualMessage}}
+380 {{this.personalForm.fields.phone.actualMessage}}
{{this.personalForm.fields.birthdayDay.actualMessage}}
{{this.personalForm.fields.birthdayMonth.actualMessage}}
{{this.personalForm.fields.birthdayYear.actualMessage}}
{{this.personalForm.fields.email.actualMessage}}

Фото справки ІПН*

{{this.personalForm.fields.file1.actualMessage}}

Фото виграшної скретч-карти (підтвердження що код введено вірно)*

{{this.personalForm.fields.file2.actualMessage}}

Фото справки з банківськими реквізитами (для перерахування виграшу на карту)*

{{this.personalForm.fields.file3.actualMessage}}

Фото чека (підтвердження про купівлю)*

{{this.personalForm.fields.file4.actualMessage}}

Реклама дієтичної добавки «Лайфемін®»/ «LIFEMIN®», капсули №30, та дієтичної добавки «Лайфемін®» Остео, капсули №60.
Не є лікарським засобом. Не є замінником повноцінного раціону харчування. Має протипоказання. Перед застосуванням необхідно ознайомитись із текстом етикетування на упаковці та листку-вкладиші всередині. Зберігати у місцях, недоступних для дітей. Висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 31.08.2018 року №602-123-20-2/37432. . Зображення упаковки дієтичної добавки у рекламі може відрізнятися від оригінальної упаковки дієтичної добавки наявної у продажу. Виробник: ТОВ «ПРОФАРМА ПЛАНТ», просп. Перемоги, буд. 91, м. Київ, Україна, 03115. ТУ У 10.8-34414427-014:2017. Акція діє по всій території України (окрім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей – зони ООС), з 04.05.2020 року і до закінчення Акційних упаковок. Детальні умови Акції на сайті https://lifemin.com.ua/action/

ПРАВИЛА АКЦІЇ
«ПІВМІЛЬЙОНА НА ПОДАРУНКИ від ЛАЙФЕМІН»

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Ці офіційні правила (далі у тексті — Правила) визначають порядок проведення та умови участі в АКЦІЇ «ПІВМІЛЬЙОНА НА ПОДАРУНКИ від ЛАЙФЕМІН» (далі у тексті – Акція).
1.2. Приймаючи участь в Акції кожен учасник тим самим засвідчує факт повного та належного ознайомлення з цими Правилами, а також підтверджує свою повну беззаперечну згоду з умовами, що викладені у цих Правилах.
1.3. Організатором Акції виступає ТОВ «УА «ПРО-ФАРМА» Код за ЄДРПОУ 34414427, 03170, м. Київ, вул. Перемоги, буд. 9, оф. 20, далі у тексті - Організатор.
1.4. Партнер Акції - ТОВ «ЛІКІ ВІКІ», ТОВ «ЮНИС».
1.5. Метою проведення Акції є привернення уваги споживачів та збільшення споживчого попиту до Акційних товарів.
1.6. Акція не є азартною грою, лотереєю, послугою у сфері грального бізнесу, або заснованою на ризику грою, і не переслідує мети отримання прибутку.
1.7. Ці Правила можуть бути змінені або доповнені Організатором в односторонньому порядку без будь-якого спеціального попереднього повідомлення учасників. Усі зміни/доповнення до цих Правил вносяться шляхом їх публікації на Акційних сторінках в мережі інтернет, всі зміни та доповнення набувають чинності з дня їх опублікування.

2. ПРЕДМЕТ АКЦІЇ
2.1. Придбай Акційні товари та скористатися можливістю отримати подарунок у розмірі від 10 грн. до 100 тисяч грн.
2.2. Акційні Товари:
• Дієтична добавка «ЛАЙФЕМІН®» капсули, № 30.
• Дієтична добавка «ЛАЙФЕМІН ОСТЕО®» капсули, № 60.
2.3. Акційними Товарами є лише товари, упаковка яких позначена стрічкою АКЦІЯ (надалі - Акційна упаковка).
2.4. Всередину кожної Акційної упаковки поміщена скретч-карта, затерши захисне поле якої можна дізнатися про свій виграш (та/або - Подарунок).
2.5. Не кожна скретч-карта є виграшною.
2.6. Виграшними скретч-картами є - скретч-карти номіналом (грн.):
• 10, 20, 50, 100, 200,500, 1000, 5000, 10 000, 20 000, 50 000, 100 000.
2.7. Загальна сума подарункового фонду для Акційних товарів складає:
• 501240,00 грн. (П’ятсот одна тисяча двісті сорок грн. 00 коп.).
2.8. Акційні товари доступні для придбання в аптечних мережах на території України.
2.9. Акційні сторінки в мережі інтернет:
• https://lifemin.com.ua/action/

3. УЧАСНИКИ АКЦІЇ, МІСЦЕ ПРОВЕДЕННЯ ТА ПЕРІОД ПРОВЕДЕННЯ АКЦІЇ.
3.1. Період проведення Акції: з 04.05.2020 до закінчення Акційних упаковок (далі у тексті — Період Акції).
3.2. Період Акції - це період, протягом якого можна стати Учасником Акції.
3.3. Учасниками Акції є фізичні особи, які придбали Акційні упаковки товару, віком від 18-ти років, що мають повну цивільну дієздатність та належним чином виконали умови участі в Акції, передбачені цими Правилами. Участь в Акції обмежено дієздатних та недієздатних осіб здійснюється відповідно до чинного законодавства України (далі у тексті – Учасники).
3.4. Акція діє по всій території України (окрім АР Крим та тимчасово окупованих територій Донецької та Луганської областей – зони ООС).
3.5. Акційні товари можна придбати в аптечних закладах, що здійснюють свою діяльність під ТМ «Копійка», «Шара» та «АНЦ», а також в мережі інтернет на сайті https://liki.wiki/.

4. УМОВИ УЧАСТІ В АКЦІЇ
4.1. Право на отримання Подарунку мають Учасники, які протягом Періоду Акції наступні дії:
• Придбали Акційну упаковку товару.
• Затерли захисне поле скретч-карти та дізнались про свій виграш.
• Зазначили унікальний код скретч-карти на Акційній сторінці.
• Заповнили Анкету учасника на акційній сторінці, відповідно до вимог цих правил.
4.1.1. Кожна заповнена Анкета проходить обов’язкову модерацію (перевірку).
4.2. Вимоги до Анкети (анкета повинна містити):
• ПІБ учасника.
• e-mail учасника.
• Контактний номер мобільного телефону.
• Фото довідки про присвоєння ідентифікаційного номеру (РНОКПП).
• Фото виграшної скретч-карти з номером.
• Фото банківської довідки про номер поточного банківського рахунку.
• Фото документа, що підтверджує придбання Акційного товару.
4.3. Учаснику буде відмовлено в Акцепті Анкети у випадку:
• Анкета заповнена не повністю.
• Завантажено не всі документи, що вимагаються умовами цих правил.
• Завантажені фото є не чіткими/нечитабельними, не дають можливості встановити запитувані данні.
• Повторне завантаження Анкети.
• Організатор має підстави вважати, що надані учасником Анкетні дані та документи містять ознаки шахрайства.
4.4. Учасник чия Анкета була відхилена, отримає відповідне повідомлення на електронну пошту або SMS повідомлення.
4.5. Учасник чия Анкета була Акцептована, отримає відповідне повідомлення на електронну пошту або SMS повідомлення.
4.6. У випадку належного виконання умов, що передбачені цими правилами Учасник отримає виграш шляхом зарахування відповідної суми на його поточний банківський рахунок, що був зазначений таким учасником під час заповнення Анкета, протягом 10 робочих днів після отримання відповідного SMS або e-mail повідомлення.
4.6.1. Учасник отримує суму виграшу з вирахуванням податку з доходів фізичних осіб (18%) та військового збору (1.5%).
4.7. Приймаючи участь в Акції кожен Учасник погоджується та підтверджує наступне:
4.7.1. Учасник добровільно надає Організатору згоду на збір та обробку його персональних даних, зокрема: прізвища, ім’я, по-батькові, номера телефону, адреси електронної пошти, РНОКПП, паспортних даних, банківських даних про № поточного рахунку, будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись: збір, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптацію, зміну, оновлення, використання, оприлюднення (в тому числі розповсюдження, реалізацію, передачу и т.п.), знеособлення, виокремлення, блокування та знищення їх персональних даних з метою реалізації умов цієї Акції, проведення рекламних, маркетингових та інших заходів Організатора, розповсюдження новин, повідомлень, реклами тощо, а також формування та підтримання обізнаності споживачів про Товари Організатора.
4.7.2. Учасник розуміє свої права згідно Закону України «Про захист персональних даних».
4.8. Усі результати Акції та відповідні рішення Організатора є остаточними і такими, що не підлягають оскарженню.
4.9. Будь-яке інформування Учасників про хід проведення Акції, анонси, результати, інформація про переможців та інше буде здійснюватися шляхом їх оприлюднення на Акційній сторінці.
4.10. Кожен з Учасників гарантує, що надані ним данні при заповненні Анкети є повними та достовірними та особисто відповідає за правильність вказаних таким учасником даних.

5. Обмеження
5.1. Організатор не несе відповідальності за невиконання або неналежне виконання зобов’язань, що передбачені в даних Правилах, у випадку настання форс-мажорних обставин, таких як стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни в законодавстві, що діє на території проведення Акції, та інших непідвладних контролю Організатора обставин.
5.2. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне трактування цих Правил, наявність питань, що не врегульовані цими Правилами, остаточне рішення приймає Організатор. Рішення Організатора остаточне й оскарженню не підлягає.
5.3. Організатор, не несе обов’язку відшкодування будь-яких витрат учасника, в тому числі транспортних, телефонних, які понесені Учасником під час та/або у зв’язку із участю в Акції.
5.4. Організатор не вступає в будь-які суперечки стосовно визначення будь-яких осіб Учасниками/Переможцями Акції і прав на отримання Подарунку, та не бере на себе відповідальність за визначення прав сторін у будь-яких суперечках.
5.5. Учасники Акції самостійно несуть відповідальність за повноту та достовірність наданої ними інформації.
5.6. Під час проведення Акції чи після її закінчення, Організатор не зобов’язаний вести листування з Учасниками й надавати пояснення в усній чи письмовій формі з питань, що стосуються умов проведення, визначення Переможців Акції чи будь-яких інших подібних питань щодо Акції.
5.7. Учасники та/або Переможці погоджуються, що Організатор, його посадові особи, керівництво, співробітники, представники і агенти не несуть відповідальності і звільняються від будь-яких претензій у разі збитків, або будь-якого роду витрат, понесених частково або повністю, прямо або опосередковано в результаті прийняття, розпорядження, використання невикористання з тих чи інших причин Подарунку та/або участі в Акції, та не вступає в будь-які суперечки, що виникли у зв’язку із цим.

6. Персональні дані.
На виконання умов Закону України «Про захист персональних даних» (далі – «Закон») Учасникам Акції повідомляється наступне:
6.1. Володільцем персональних даних Учасників Акції є Організатор.
6.2. Обробка персональних даних здійснюється наступними способами: збирання, накопичення, зберігання, адаптування, зміна, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних.
6.3. Учасники Акції можуть відкликати згоду на обробку своїх персональних даних, надіславши Організатору письмовий запит, але при цьому вони втратять право на участь в цій Акції.
6.4. Учасники Акції мають усі права, передбачені ЗУ «Про захист персональних даних».

7. Інші умови.
7.1. Відповідно до вимог статті 634 Цивільного Кодексу України до договорів приєднання, а саме можливості укладання такого договору лише шляхом приєднання однієї сторони до запропонованого договору, своєю участю в Акції всі Учасники Акції погоджуються з умовами цих Правил та зобов’язуються їх виконувати.
7.2. Порушення Учасником цих Правил, дотримання їх у неповному обсязі або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляє його права на участь в Акції. Будь-яка компенсація не передбачена.
7.3. Для організації та проведення Акції, а також для здійснення контролю за перебігом Акції Організатор має право залучати будь-яких третіх осіб.
7.4. Приймаючи участь в Акції, Учасник підтверджує, що він прочитав і зрозумів всі умови цих Правил і дотримуватиметься всіх умов і положень даних Правил.
7.5. У випадку, якщо Учасник не згоден з умовами та положеннями даних Правил, він повинен відмовитись від участі у Акції.
7.6. Ці Правила затверджені Організатором і діють протягом строку проведення Акції.

Дякуємо, що прийняли участь у Акції!
Кожна нова пачка Lifemin – це ще один шанс виграти!
Інформацію, щодо перевірки даних та строку отримання виграшу ми відправимо на вказаний у анкеті е-mail протягом 3 робочих днів.